Dopis M.Vlkovi, březen 2007:


Emoce byly bohužel na obou stranách.
Je evidentní, že pan kardinál nebyl pravdivě informován.
(Minimálně proto, že zaměnil místa, kde k událostem došlo.)
...Dobrý den, pane kardinále,

dne 16. května 2004 jsem se po mši svaté v kostele sv. Havla v Praze slovy: "Hřích lze přemoci jedině láskou, ne strachem" zastal ministranta, jehož kněz Mgr.Pavel Budský huboval, že si "klekl příliš brzy". S vysvětlením, že jeho nadřízený si nepřeje, abych tam já chodil, se na mne kněz vrhl, fyzicky mne napadl a lámáním prstu přes svůj kolečkový růženec mi zlomil malíček levé ruky. Celé "akci" bylo přítomno asi 10 svědku, včetně dětí. Holčičky, které přišly na vyučování náboženství se mne ptaly, co se panu faráři stalo. Jediné, co jsem jim dokázal odpovědět bylo, že pan farář má zřejmě nějaké velké trápení.

V říjnu 2004 jsem se Vás při vaší návštěvě kostela sv. Ignáce v Praze zeptal osobně, zda bylo v pořádku, že mne kněz napadl a zlomil prst a Vy poté, co jste se ujistil, že nadřízeným tohoto kněze je pan Vladimír Kelnar, řekl doslova: "ANO, TO BYLO V POŘÁDKU."

Proč jste se Vy, nadřízený tohoto kněze, ani ten, kdo mi prst zlomil dodnes mojí osobě neomluvil, proč Vy schvalujete násilí páchané katolickými kněžími na lidech, proč na svém výroku z října 2004 dodnes trváte? Uznejte, prosím, že dlouhodobě nemůže existovat skutečnost, že již za pouhé vyslovení názoru kněží vaší "církve" fyzicky napadají nevinné lidi a ubližují jim a Vy jejich "šéf" to schvalujete.
...
Proto se Vás ptám, trváte na svém výroku, že napadení mojí osoby a zlámání mého prstu knězem Budským bylo v pořádku - ANO, či NE ?

Děkuji za vaši odpověď.

Ing. Martin Hajný, Ph.D.

NZ, Roxburgh, 23.března 2007

>>>>>>>>>>>>>>>>

[Main page] [Dopis biskupům] ... [odpověď M.VLKA] [Dopis V.Kelnarovi] .


Webmaster 2008