květen-červen 2003

* Ostrov Iona: Iona je malý ostrůvek na západním pobřeží Skotska, kde roku 563 sv. Columba (v česky psané literatuře se vyskytuje též jako "Kolumbán" - pozn.) založil keltský (křesťanský) klášter, který se stal velmi vlivným v jeho době. Ve středověku se zde nacházel klášter benediktínů a po staletí přitahovalo toto místo tisíce lidí na jejich vlastní pouti.

* Společenství na ostrově Iona: Iona Community je ekumenické společenství mužů a žen hledajících nové cesty žití Evangelia v dnešním světě. Společenství založil v roce 1938 George F. MacLeod (1895-1991), tehdy pastor farnosti v Glasgow. Obnova zřícenin budov opatství na IONA se stalo znamením naděje a také nezbytnou integrací práce, náboženského života i modlitby. Obnova byla dokončena v roce 1967. (Klášterní kostel byl obnoven roku 1910.)

Komunita je formálně spjata se Skotskou církví prostřednictvím RADY, v níž jsou zastoupeny i jiné církevní denominace. Je zapojena do společných ekumenických aktivit církví Skotska, Británie a Irska i Anglie, respektujíc fakt, že členy komunity jsou křesťané všech hlavních církevních denominací.

V současnosti má komunita téměř 250 členů převážně z Velké Británie, pocházejících z mnoha denominací i občanských profesí (zaměstnání). Jde o civilní komunitu, proto většina jejich členů nežije na ostrově IONA, jak si někdy lidé myslí, ale po celé Británii a někteří i v zámoří (Severní Amerika, Afrika i Australie). Komunita má více než 1500 přidružených členů a kolem 1700 přátel.

Komunita spravuje celkem tři obytná centra na ostrovech IONA a MULL, která nabízejí celotýdenní programy pro hosty od března do října. Jedná se o Iona Abbey (budovy původního kláštera) a MacLeod centrum na ostrově Iona a "Camas Adventure Camp" (opravené budovy původní rybářské osady - především pro volno-časové sportovní aktivity) na ostrově Mull.

Členové komunity sdílejí společná pravidla, která zahrnují:

Denní modlitbu a čtení Bible
Společnou odpovědnost (sdílení se) - ve využití času a peněz
Pravidelná společná setkání
Aktivity a práce pro mír a spravedlnost a pro jednotu stvoření.


Modlitba:

Bože, stvořiteli Země, celý Vesmír je ve tvé ruce. Dokonce, i když žijeme ve tmě, dokonce, i když nepociťujeme tvoji lásku, tvoje láska je zde přítomna jako záření z pozadí Vesmíru. Tvůj syn Ježíš Kristus nám nemohl slíbit nic ve jménu světské moci, ale slíbil nám něco mnohem více. Slíbil nám život věčný v království nebeském. Děkujeme, že máme prospěch z tvé lásky, že tvoje láska dává smysl životu našemu, životu našich bratrů a sester i životu světa. Amen.


* Chcete se dozvědět více ?

Klikněte na odkazy níže...

 

[Domovská stránka] [Stránky IONA komunity] [Dům modlitby] [Fotografie 1] [Fofografie 2] [Fofografie 3] [Fotografie 4] [Fotografie 5] [AT_2006].


Jiné linky: [Komunita Taize, Photos] [Turinské plátno, Bulst] [Med.] [Kaplička].

Náměty 2003