Odpověď pana biskupa Duky


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Duka Dominik Mons. ThLic.
> Předmět: RE: Dopis biskupům Čech a Moravy.
> Datum: 18.5.2007 18:00:59
> ----------------------------------------
> Vážený pane Hajný,
>
> Váš dopis ze 7.4.2007 četl. Chápu, že události z května 2004 byly pro Vás bolestné a připouštím, že nebylo vše po lidské stránce v pořádku a máte nárok se proti tomu ohradit. Sám jsem svědkem incidentu nebyl, proto do případu nemohu zasáhnout. Vzhledem k tomu, že se záležitost neodehrála na území diecéze, kterou spravuji, nepřísluší mi v tomto případu jednat. Mám za to, že obesílání členů biskupské konference není vhodnou cestou k řešení, vynucováním si pozornosti na nesprávných místech Vaše pohoršení nezmizí.

> Přeji Vám vše dobré, dobrou vůli v jednání s těmi, od kterých žádáte nápravu Vaší újmy, a ochotu k odpuštění.

> S požehnáním >

> + Dominik Duka OP, biskup královéhradecký

 

[Main page] [dopis M.VLKOVI] [dopis biskupům] ... [odpověď M.VLKA] [Dopis V.Kelnarovi]


Webmaster 2006